Kontrol Deneyleri

.

  • Statik Kazık Yükleme Deneyi
  • Kazık Süreklilik Testi(Pile Integrity Test)
  • Kaya Bulon Çekme Testi
  • Zemin Çivisi Çekme Testi
  • Ankraj Çekme Testi
  • Büyük Çaplı Arazi Kesme deneyi
  • Kiriş Yükleme Testi
  • Dolgu Tabanı Kontrolü

.