Geoteknik Tasarım, Projelendirme, Yapım Müşavirlik Hizmetleri

.

.

 • Sığ ve Derin Temeller
 • Derin Kazılar
 • İstinat Duvarları
 • Kıyı Yapıları
 • Şev Stabilite Analizleri
 • Oturma Analizleri
 • Zemin İyileştirme, Güçlendirme
 • Heyelan Çözümleri
 • Kaya Düşme Analizleri
 • Sıvılaşma Tahkikleri
 • Tünel Mühendisliği
 • HES ve Baraj Yapıları
 • Jeolojik-Jeofizik Hizmetler

.